Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: 04.62732335      Fax: 04.62732124      
E-mail: k2dt@moh.gov.vn và vanphongcuck2dt@gmail.com

Liên hệ chúng tôi

(* thông tin cần thiết.)