Hội thảo góp ý dự thảo 7 “Nghị định quy định về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe”

Cập nhật 28/03/2016 | Lúc 3:08:31
Hội thảo góp ý dự thảo 7 “Nghị định quy định về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe” tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31/3/2016
Chủ trì: GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế
– Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 3 năm 2016
– Địa điểm: Khách sạn Đồng Khánh, Số 02 Trần Hưng Đạo B, Phương 7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
– Tài liệu: 48_Nghi Dinh_8_03_2016