Tài liệu đào tạo HIV/AIDS sử dụng trong các Trường Trung cấp y tế

Cập nhật 26/05/2015 | Lúc 10:22:57

Ngày 31/12/2014, Bộ Y tế đã có quyết định số 5526/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu đào tạo HIV/AIDS sử dụng trong các Trường Trung cấp y tế.

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp sử dụng tài liệu này lồng ghép trong các học phần chuyên môn hoặc là học phần độc lập trong khối lượng kiến thức bổ trợ, từ năm học 2015 – 2016.

Download:

– QD su dung TL trung cap Y te

– Tai lieu dao tao HIV.AIDS Trung cap Y