Thẩm định tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam”

Cập nhật 29/12/2020 | Lúc 7:46:41

Thực hiện Quyết định số 5306/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam, ngày 28/12/2020, tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức buổi họp Hội đồng thẩm định Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam.

 

Tham dự và chủ trì cuộc họp có GS.TS Nguyễn Công Khẩn, nguyên Cục trưởng Cục KHCN&ĐT, Chủ tích hội đồng, TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên Hội đồng là chuyên gia về Y học cổ truyền trong toàn quốc.

GS. TS Nguyễn Công Khẩn – chủ trì Hội đồng thẩm định

Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam được chia ra làm 5 lĩnh vực gồm 26 tiêu chuẩn và 103 tiêu chí với mục đích chuẩn hóa đội ngũ Bác sĩ Y học cổ truyền, là căn cứ chuẩn đầu ra cho bác sĩ Y học cổ truyền, là cơ sở cho sinh viên tự xây dựng kế hoạch học tập, là căn cứ xác định phạm vi hành nghề của bác sĩ Y học cổ truyền, xác định cụ thể các danh mục kỹ thuật. Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam rất cần thiết cho kỳ thi quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề Y học cổ truyền để cấp chứng chỉ. Đồng thời Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền khi ban hành sẽ góp phần củng cố vị trí và vai trò của Y học cổ truyền trong hệ thống y tế Việt Nam.

Sau buổi thẩm định các thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam trên cơ sở các góp ý của các thành viên.

Các thành viên Hội đồng thẩm định