Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế năm 2016

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2016 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 và kế […]

Hội thảo góp ý dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa

Chất lương nhân lực y tế đang là một trong các vấn đề trọng tâm của Bộ Y tế. Sáng ngày 24.11.2014, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo góp ý chuẩn năng  lực cơ bản của bác sĩ đa khoa. Tham dự hội thảo có đại diện của Sở Y tế […]

Học bổng bồi dưỡng nghiên cứu

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 1842 thông báo về chương trình học bổng bồi dưỡng nghiên cứu cho các nhà khoa học cho các nước đang phát triển do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xin thông báo để các đơn vị […]

Hội thảo đào tạo nhân lực và y tế công công

Ngày 3 tháng 7 năm 2014, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp phối hợp với Hội Y tế Công cộng Việt Nam tổ chức Hội thảo Đào tạo nhân lực và y tế công cộng. Đến tham dự Hội thảo có: – Bà Trần Thị Thái, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh […]

Khoa học và Công nghệ ngành y tế năm 2014

Ngày 23/8/2014, tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Y tế tổ chức hội thảo “Khoa học và công nghệ ngành y tế năm 2014” Hội thảo đã được GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng trực tiếp chủ trì, sự tham gia của gần 300 đại biểu là các nhà khoa học đã, đang chủ […]

Hội thảo đổi mới Chương trình giáo dục y khoa

Ngày 24/10/2013, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo về Đổi mới chương trình giáo dục y khoa.

Sơ kết hoạt động của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế

Ngày 9 tháng 8 năm 2014, Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế đã tổ chức hoạt động Sơ kết 6 tháng cuối năm 2014.

Hội thảo ứng dụng kết quả tham quan học tập tại nước ngoài, góp phần đổi mới giáo dục đào tạo y khoa tại Việt Nam

Từ ngày 14 đến 16/8/2014 tại Nghệ An, Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” đã tổ chức hội thảo.

    Page 2 of 212