Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine chân tay miệng

Vaccine mới được ghi nhận là an toàn và có tính dung nạp tốt với cơ thể người được tiêm vaccine trong nghiên cứu này. Công ty sản xuất vaccine Inviragen tại bang Colorado (Mỹ) cho biết việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với vaccine bệnh tay chân miệng đã thành công […]

Các thử nghiệm lâm sàng tại Ấn-độ có đặt nặng vấn đề đạo đức không?

Tuy các công trình nghiên cứu để phát triển một loại thuốc mới rất tốn kém và cũng rất nhiều rủi ro lẫn khó khăn, nhưng sẽ không ngoa khi bảo rằng Ấn-độ là thiên đường của các hãng dược phòng nhờ số dân hơn 1,2 tỷ đông thứ nhì thế giới.

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Đạo đức trong nghiên cứu y sinhhọc là các nguyên tắc, các chuẩn mực áp dụng trong các nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu là con người