Thử nghiệm lâm sàng vắc xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và Hib cộng hợp hấp phụ

Cập nhật 29/05/2019 | Lúc 3:23:34
 1. Tên nghiên cứu: Nghiên cứu bắc cầu đánh giá tính an toàn của vắc-xin Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B và Hib cộng hợp hấp phụ do Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất trên trẻ em Việt Nam khoẻ mạnh từ 6 – 12 tuần tuổi theo phác đồ 3 liều, khoảng cách 4 tuần giữa các liều.
 2. Mã số nghiên cứu: VX.2018.01 phiên bản V3.0 ngày 16.03.2018
 3. Tên sản phẩm nghiên cứu: Vắc-xin Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B và Hib cộng hợp hấp phụ do Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất   
 4. Nhà sản xuất, cung cấp thuốc:  Serum Institute of India (Ấn Độ)
 5. Tên nhà tài trợ: Công ty TNHH MTV Vắc-xin và Sinh phẩm                                                         số 1 – Vabiotech
 6. Tổ chức nhận thử: Học viện Quân Y
 7. Tên và chức danh của nghiên cứu viên chính: PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng, TS. BS. Hà Thế Tấn
 8. Pha lâm sàng của nghiên cứu: Nghiên cứu bắc cầu
 9. Ngày đối tượng đầu tiên vào nghiên cứu: 14/4/2018
 10. Ngày đối tượng cuối cùng kết thúc nghiên cứu: 18/07/2018
 11. Địa điểm nghiên cứu: tỉnh Hưng Yên

Tóm tắt chi tiết nghiên cứu: