Phiên họp tham vấn chuyên gia WHO để phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 “Made in VietNam”

Chiều 05/8/2021, Bộ Y tế phối hợp  với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có buổi tham vấn trực tuyến các chuyên gia về thẩm định dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và phê duyệt vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Tham dự Hội thảo trực tuyến có TS. Kidong Park, Trưởng đại […]

Khai trương hệ thống thi trên máy tính bảng

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập ngày 29/4/2010 với chức năng chính là điều phối xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học cũng như […]