Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với trường Đại học VinUni

Ngày 11/3/2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có buổi làm việc với Trường Đại học VinUni về các điều kiện chuẩn bị cho các chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe. Tại buổi làm việc GS. Maurizio, Hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo các chương trình đào tạo đã […]

Hệ thống cơ sở đào tạo

Hiện tại, chúng ta đang có một hệ thống đào tạo bao phủ trên khắp cả nước, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Hầu hết các tỉnh đều có một trường cao đẳng hoặc trung cấp.