Hệ thống cơ sở đào tạo

Hiện tại, chúng ta đang có một hệ thống đào tạo bao phủ trên khắp cả nước, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Hầu hết các tỉnh đều có một trường cao đẳng hoặc trung cấp.