Cơ cấu tổ chức Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 10 tháng 03 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 1335/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, thẩm định […]