Hội đồng đạo đức họp phiên đầu tiên về Tân dược và Phương pháp mới, Kỹ thuật mới

Trên cơ sở Quyết định số 1335/QĐ-BYT ngày 10/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 16/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và […]