Hội đồng đạo đức họp phiên đầu tiên về Tân dược và Phương pháp mới, Kỹ thuật mới

Trên cơ sở Quyết định số 1335/QĐ-BYT ngày 10/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 16/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và […]

Danh mục biểu mẫu của Hội đồng đạo đức

Danh mục các biểu mẫu của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, áp dụng năm 2023: 1. Bang kiem ho so nghiem thu ket qua TNS 2. Bang kiem ho so TNLS xet duyet 3. Bien ban tham dinh quy trinh day du 4. GM hop Hoi dong tham […]

Lịch họp Hội đồng đạo đức Tháng 6 – Tiểu ban Phương pháp mới, kỹ thuật mới

Thời gian: ngày 28/6/2023 Hồ sơ xét duyệt mới: 1. Thử nghiệm lâm sàng đơn nhóm, nhãn mở, giai đoạn I/II, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn lên các Cytokines tiền viêm và cân bằng cytokines tiền viêm- cytokines chống […]

Lịch họp Hội đồng đạo đức Tháng 6 – Tiểu ban Tân dược

Thời gian: Ngày 26/06/2023  Hồ sơ xét duyệt mới: 1. Nghiên cứu Giai đoạn 3 đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, dùng liều mạn tính, nhóm song song, đối chứng với giả dược nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Benralizumab 100 mg trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn […]

Cơ cấu tổ chức Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 10 tháng 03 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 1335/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, thẩm định […]