Hội đồng đạo đức
Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh năm 2024

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh năm 2024

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được giao là đầu mối tổng ...

Kỷ yếu Diễn đàn nghiên cứu, ứng dụng công nghệ y tế trong chăm sóc sức khỏe

Kỷ yếu Diễn đàn nghiên cứu, ứng dụng công nghệ y tế trong chăm sóc sức khỏe

Link tài liệu: Kỷ yếu Dien dan DMST CNYT online_2023_view_24102023

Chuyên môn hóa kỹ năng truyền tĩnh mạch an toàn cho điều dưỡng

Ngày 03/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (AVN) và Công ty BD (Becton Dickinson) đã tổ chức Hội thảo những tiến bộ về liệu pháp truyền tĩnh mạch an toàn và công bố tài liệu đào tạo liên tục liệu pháp truyền tĩnh mạch an ...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam

Hôm nay 15/1, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã tiếp, làm việc với ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thành viên tham gia đoàn. Cùng dự buổi tiếp với Thứ ...