Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ký hợp tác toàn diện với 5 bệnh viện tuyến trung ương

Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ký hợp tác toàn diện với 5 bệnh viện tuyến trung ương

Chiều ngày 13/01/2020, TS.BS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã thay mặt Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa 5 bệnh viện tuyến Trung ương và Trường Đại học Y ...

Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

Công văn số 6504/BYT-K2ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Y tế báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ theo Mẫu báo cáo kèm theo. Tải ...