Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa tại Việt Nam

Cập nhật 07/11/2023 | Lúc 8:41:24

Ngày 06/11/2023, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế đã có buổi làm việc với đoàn công tác của trường Đại học Sydney – Úc trong khuôn khổ hoạt động thúc đẩy tăng cường hợp tác của Đại học Sydney trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa tại Việt Nam. Mục tiêu của buổi làm việc nhằm thảo luận định hướng hợp tác giữa Đại học Sydney và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhằm lên kế hoạch rà soát, chuẩn hóa hệ thống quy trình của các Hội đồng đạo đức cấp cơ sở, tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế, đồng thời rà soát và cải thiện chương trình tập huấn GCP cho cán bộ triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.


TS.BS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tại buổi làm việc đã giới thiệu với đoàn công tác của trường Đại học Sydney về các hoạt động và lĩnh vực Cục phụ trách và thực trạng nghiên cứu khoa học công nghệ tại Việt Nam. Ông cho biết, mục tiêu của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trong hợp tác với Đại học Sydney là nhằm chuẩn hóa hệ thống nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa chương trình tập huấn GCP để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ cho toàn ngành. Muốn thực hiện được mục tiêu này thì cần có lộ trình đào tạo cho đội ngũ giảng viên quốc gia theo hướng tiếp cận ToT (Training of trainers – đào tạo giảng viên), từ đó mở rộng đào tạo, tập huấn cho từng cán bộ triển khai nghiên cứu trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, công tác chuẩn hóa hệ thống quy trình hoạt động của các Hội đồng đạo đức cấp cơ sở sẽ làm tiền đề cho việc phân quyền thẩm định đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, thúc đẩy hoạt động triển khai thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.
Đại diện trường Đại học Sydney là GS.TS. Greg Fox – Khoa Y học & Sức khỏe và Ông Martinus Oostendorp – Phó Giám đốc Vận hành & Phát triển Thử nghiệm Lâm sàng đã có bài trình bày giới thiệu sơ lược về hoạt động triển khai và hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Sydney. Đoàn công tác đã bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, đồng thời sẽ soạn thảo một biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm cam kết triển khai các hoạt động hợp tác nói trên bằng văn bản.
Kết thúc buổi làm việc, TS.BS. Nguyễn Ngô Quang đánh giá cao về tiềm năng hợp tác giữa Cục Khoa học công nghệ Đào tạo và trường Đại học Sydney trong công tác thúc đẩy hoạt động thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.