Lịch họp Hội đồng đạo đức Tháng 6 – Tiểu ban Phương pháp mới, kỹ thuật mới

Thời gian: ngày 28/6/2023 Hồ sơ xét duyệt mới: 1. Thử nghiệm lâm sàng đơn nhóm, nhãn mở, giai đoạn I/II, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn lên các Cytokines tiền viêm và cân bằng cytokines tiền viêm- cytokines chống […]

Lịch họp Hội đồng đạo đức Tháng 6 – Tiểu ban Tân dược

Thời gian: Ngày 26/06/2023  Hồ sơ xét duyệt mới: 1. Nghiên cứu Giai đoạn 3 đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, dùng liều mạn tính, nhóm song song, đối chứng với giả dược nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Benralizumab 100 mg trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn […]