Khai giảng lớp ToT Chương trình bồi dưỡng phương pháp Dạy – Học lâm sàng

Ngày 23/4/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Lớp thí điểm đào tạo giảng viên (TOT) Chương trình bồi dưỡng phương pháp Dạy – Học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Đến dự buổi khai mạc có sự tham dự của […]

Thẩm định chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Thực hiện Quyết định số 5446/QĐ-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định chuẩn năng lực cơ bản của Bác sỹ Răng hàm mặt/Nha khoa, sáng ngày 29/12/2020, tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức buổi họp Hội đồng […]

Thẩm định tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 5306/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam, ngày 28/12/2020, tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ […]

Tài liệu Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh Y học Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học […]

Tài liệu Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học […]

Hội nghị giao ban ngành Răng Hàm Mặt toàn quốc lần thứ V

Hôm nay ngày 11/12/2020 tại Kiên Giang, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban ngành Răng Hàm Mặt toàn quốc lần thứ V. Đến chỉ đạo Hội nghị về phía Bộ Y tế […]

Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Hộ sinh Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học […]

Tài liệu Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 4018/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học […]

Hội thảo góp ý Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Bác sỹ Y học cổ truyền – Khu vực phía Nam

Triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế gắn với đảm bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị […]

Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Bác sỹ y học cổ truyền Việt Nam

Triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế gắn với đảm bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới, Bộ Y tế đã giao Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam làm đầu mối […]