Hội thảo góp ý Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Bác sỹ Y học cổ truyền – Khu vực phía Nam

Cập nhật 02/11/2020 | Lúc 3:46:44

Triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế gắn với đảm bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo góp ý kiến dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam” – Khu vực phía Nam, cụ thể:

Thời gian: bắt đầu 08h30 ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và gửi đăng ký đại biểu tham dự hội thảo qua địa chỉ email: daotao.k2dt@gmail.com, trước ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Đề nghị Quý đại biểu tải bản dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam” theo đường link:
– 01 DỰ THẢO 4

Tài liệu liên quan khác:
04 Giay Moi HT CNL BSYHCT phia Nam.signed

03 Danh sach dai bieu tham du HT TPHCM nga y 13.11.20.

02 PHIẾU GÓP Ý DỰ THẢO 4

Chi tiết xin liên hệ: Bà Đinh Hồng Minh theo số điện thoại: 0967880606 hoặc Ông Phạm Ngọc Bằng theo số điện thoại 0964888456.