Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
/K2ĐT

Thông tư “Quy định quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế”

01/02/2024
/K2ĐT

Dự thảo chuẩn năng lực bác sỹ chuyên khoa Ngoại tổng quát

30/09/2019
Dự thảo

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

31/12/2015
Dự thảo

Dự thảo Danh mục mã ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân cho khối ngành khoa học sức khỏe

15/10/2015
Dự thảo

Hướng dẫn Thử nghiệm phi lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

15/10/2015
Draft

Thông tư Quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

31/12/2015
Draft 3

Dự thảo Hướng dẫn nghiên cứu phi lâm sàng và lâm sàng trong phát triển thuốc sinh học tương tự

31/12/2015
Dự thảo

Quy chế và danh mục cấp IV đào tạo sau đại học đặc thù ngành y tế

20/10/2015
Dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng/ tương đương sinh học của thuốc

25/12/2014