Tìm kiếm – văn bản dự thảo
Bộ phận
Loại văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
Dự thảo

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

31/12/2015
Dự thảo

Dự thảo Danh mục mã ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân cho khối ngành khoa học sức khỏe

15/10/2015
Dự thảo

Hướng dẫn Thử nghiệm phi lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

15/10/2015
Draft

Thông tư Quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

31/12/2015
Draft 3

Dự thảo Hướng dẫn nghiên cứu phi lâm sàng và lâm sàng trong phát triển thuốc sinh học tương tự

31/12/2015
Dự thảo

Quy chế và danh mục cấp IV đào tạo sau đại học đặc thù ngành y tế

20/10/2015
Dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng/ tương đương sinh học của thuốc

25/12/2014