Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe

1. Bệnh viện 30- 4, Tổng cục Hậu cần: Noi dung cong bo BV 30-4 (20-4)