Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe

Cập nhật 27/12/2022 | Lúc 7:49:02

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đăng tải Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ như sau:

 
 1. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Chuyên khoa II, Răng Hàm Mặt; Chuyên khoa I, ngành Răng Hàm Mặt), Đại học (Răng Hàm Mặt). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: 2_ND 111_RHM
 2. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Thạc sĩ, Ngoại khoa; Chuyên khoa I, Ngoại khoa), Đại học (Y khoa/Y đa khoa, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng), Cao đẳng (Kỹ thuật phục hồi chức năng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại:  3. ND111 – CTCH TPHCM
 3. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Chuyên khoa I, Xét nghiêm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: 4. BVDHYD_Ban cong bo_CKI XN y hoc
 4. Bệnh viện 19-8, Bộ Công An công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Thạc sĩ, ngành Y học cổ truyền), Đại học (Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học), Cao đẳng (Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược, Dinh dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: bancongbo-BV198 và ND 111_BV 198
 5. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Chuyên khoa II: Ngoại khoa, Gây mê hồi sức; BSNT: Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân; Chuyên khoa I: Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân), Đại học (Y khoa/ Y đa khoa), Cao đẳng (Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: ND111_BVVietDuc 
 6. Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết tại: Ban cong bo Vien SR KST CT TW
 7. Bệnh viện Xây dựng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết: Ban cong bo BV Xay dung.
 8. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Tiến sỹ: Nội khoa, Nhi khoa; Thạc sỹ: Nội khoa, Nhi khoa; Bác sỹ chuyên khoa cấp II: Nội khoa, Tai Mũi Họng; Bác sỹ chuyên khoa cấp I: Chẩn đoán hình ảnh, Tai Mũi Họng, Nhãn khoa); Đại học (Y khoa, Cử nhân Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: NĐ 111_BVTW Thái Nguyên (2)NĐ 111_BVTW Thái Nguyên (1)
 9. Bệnh viện Chợ Rẫy công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Tiến sĩ: Ngoại khoa, Nội khoa; Thạc sĩ: Ngoại khoa, Nội khoa, Điện quang và Y học hạt nhân; Chuyên khoa II: Ngoại khoa, Nội khoa, Điện quang và Y học hạt nhân; Chuyên khoa I: Ngoại khoa, Nội khoa, Điện quang và Y học hạt nhân; Nội trú: Ngoại khoa, Nội khoa, Điện quang và Y học hạt nhân), Đại học (Y khoa/ Y đa khoa, Điều dưỡng), Cao đẳng (Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: NĐ 111_BV Cho Ray
 10. Bệnh viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Trình độ Đại học (Y khoa/ Y đa khoa, Y học cổ truyền, Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: ND 111_BV Noi tiet
 11. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Thạc sỹ: Nội khoa, Ngoại khoa; Bác sỹ chuyên khoa cấp II: Nội khoa, Ngoại khoa; Bác sỹ chuyên khoa cấp I: Nội khoa, Ngoại khoa, Thần kinh); Đại học (Y khoa, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học); Cao đẳng (Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: ND111_DKTWCT
 12. Bệnh viện 199, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học (Y khoa, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học); Cao đẳng (Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng); Trung cấp (Y sỹ Y học cổ truyền). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm”. và kèm theo bản công bố là file đính kèm: ND 111_BV 199 final
 13. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Trình độ Sau đại học (Chuyên khoa II: Y học cổ truyền, Chuyên khoa I: Y học cổ truyền, Thạc sĩ: Y học cổ truyền), Trình độ Đại học (Y học cổ truyền). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm:  ND 111_BVYHCTTW
 14. Bảng tổng hợp công bố các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ theo thẩm quyền của BYT đến ngày 27/11/2018: Danh sach cong bo den 27_11_2018
 15. Bệnh viện E, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học (Y khoa, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm: NDD111_BV E
 16. Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Thạc sĩ: Y học cổ truyền; Chuyên khoa I: Y học cổ truyền), Đại học (Y đa khoa/Y khoa; Y học cổ truyền), Cao đẳng (Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học), Trung cấp (Y sĩ Y học cổ truyền). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết theo hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm: ND 111_BV YHCT BCA
 17. Bệnh viện C Đà Nẵng, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học (Y khoa, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng); Cao đẳng (Điều dưỡng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm: NĐ 111_BV C ĐN
 18. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Trình độ Sau đại học (Chuyên khoa II: Răng Hàm Mặt; Chuyên khoa I: Răng Hàm Mặt; Nội trú: Răng Hàm Mặt; Thạc sĩ: Răng hàm Mặt). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm” và kèm theo Bản công bố là file đính kèm: ND 111_BV RHM TW HN
 19. Bệnh viện Da liễu Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (chuyên khoa cấp I Da liễu, bác sĩ nội trú Da liễu, thạc sĩ Da liễu, chuyên khoa cấp II Da liễu, tiến sĩ Da liễu); Đại học (Y đa khoa/Y khoa, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Y học dự phòng, Kỹ thuật Y học).  Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm và kèm theo bản công bố là file đính kèm: ND111_BV Da lieu TW
 20. Bệnh viện nhi Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (chuyên khoa cấp I Nhi khoa, chuyên khoa cấp I Điều dưỡng, bác sĩ nội trú Nhi khoa, thạc sĩ Nhi khoa, chuyên khoa cấp II Nhi khoa); Đại học (Y đa khoa/Y khoa, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt).  Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm và kèm theo bản công bố là file đính kèm: Ban cong bo_BV Nhi TW
 21. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Tiến sỹ: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Thạc sỹ: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Chuyên khoa II: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Chuyên khoa I: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Vi sinh; Bác sỹ nội trú: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Vi sinh), Đại học (Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Y học cổ truyền), Cao đẳng (Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm:ND 111_BV Nhiệt đới TW
 22. Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Chuyên khoa II: Sản phụ khoa; BSNT: Sản phụ khoa; Chuyên khoa I: Sản phụ khoa, Điều dưỡng), Đại học (Y khoa/ Y đa khoa, Điều dưỡng), Cao đẳng (Điều dưỡng, Hộ sinh). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: ND 111_BV Phụ sản TW – file 2ND 111_BV Phụ sản TW – file 1
 23. Bệnh viện Bạch Mai công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Đại học (Y khoa/ Y đa khoa), Cao đẳng (Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học). Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: ND 111_BV Bach Mai_CB dot 1NĐ 111_ BVTW Huế _ CB đợt 1
 24. Bệnh viện Trung ương Huế, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành: Sau đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Bác sỹ nội trú); Đại học (Y đa khoa/Y khoa, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Hộ sinh); Cao đẳng, Trung cấp (Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học, Hộ sinh) theo khoa/phòng chuyên môn. Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm:NĐ 111_ BVTW Huế _ CB đợt 1
 25. Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành (lần 2):
1. Sau đại học:
– Chuyên khoa II: Y học cổ truyền
– Nội trú: Y học cổ truyền
– Chuyên khoa I: Y học cổ truyền
– Thạc sĩ:
+ Kỹ thuật xét nghiệm y học
+ Y học cổ truyền)
2 Đại học:
– Y khoa/ Y đa khoa,
– Y học cổ truyền, Điều dưỡng,
– Kỹ thuật hình ảnh y học,
– Kỹ thuật phục hồi chức năng,
– Kỹ thuật xét nghiệm y học
3. Cao đẳng: Điều dưỡng.
4. Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm:
 1_Cong van DHYD
     2_Phu luc 1
3_Phu luc 2
4_Phu luc 3

26. Bệnh viện Mắt Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: 

     1. Sau đại học:

     – Chuyên khoa II: Nhãn khoa
     – Bác sĩ nội trú: Nhãn khoa
     – Chuyên khoa I: Nhãn khoa
     – Tiễn sĩ: Nhãn khoa
     – Thạc sĩ: Nhãn khoa
     2 Đại học: Y khoa/ Y đa khoa. 
     3. Cao đẳng: Điều dưỡng.
     4. Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: 1_CB BV Mat2_ND 111_BV Mat_CB lan 2
 

27. Viện Y học Biển công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học (Thạc sĩ Y học biển); Đại học (Y khoa). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm và kèm theo bản công bố là file đính kèm: NĐ 111_Vien Y hoc Bien 

28. Bệnh viện Thống Nhất công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Sau đại học:

– Chuyên khoa II: Lão khoa.

– Chuyên khoa I: Lão khoa.

– Bác sĩ nội trú: Lão khoa.

– Thạc sỹ: Lão khoa.

2. Đại học: Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

3. Cao đẳng: Điều dưỡng.

4. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: BV Thong Nhat

29. Bệnh viện Đại học Y Thái Bình công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Sau đại học:

– Chuyên khoa II: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa.

– Chuyên khoa I: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt.

– Bác sĩ nội trú: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa.

– Thạc sỹ: Ngoại khoa.

2. Đại học: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

3. Cao đẳng: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học.

4. Trung cấp: Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

5. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm:  01 BV DHY TB 02 Ban CB BVDHY TB

30. Bệnh viện K công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

 1. Sau đại học:

– Chuyên khoa II: Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh.

– Chuyên khoa I: Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh.

– Bác sĩ nội trú: Ung thư.

– Tiến sỹ: Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh.

– Thạc sỹ: Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh .

 1. Đại học: Y khoa, Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Dinh dưỡng.
 2. Cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học.

     4. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: 

31. Bệnh viện Bạch Mai công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

 • Sau đại học: chuyên khoa cấp I: Chẩn đoán hình ảnh, Thần kinh, Nội tim mạch, Xét nghiệm y học, Ung thư, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Nội khoa, Phục hồi chức năng, Truyền nhiễm, Răng hàm mặt; chuyên khoa cấp II: Ngoại tiêu hóa, Thần kinh, Hồi sức cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Nội hô hấp, Nội xương khớp, Nội tim mạch, Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, Gây mê hồi sức, Hóa sinh Y học, Nội tiêu hóa, Tâm thần, Ung thư; bác sĩ nội trú: Nội hô hấp, Thần kinh, Nội thận tiết niệu, Nội tim mạch, Truyền nhiễm, Ung thư, Nội xương khớp, Chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức cấp cứu, Huyết học truyền máu; thạc sĩ: Điều dưỡng.
  • Đại học: Y khoa, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Xét nghiệm y học.
  • Cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm:

32. Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành (lần 3) các ngành, trình độ sau:

1. Sau đại học:
– Chuyên khoa II: Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại, Ngoại-Lồng ngực, Ngoại thần kinh và Sọ não, Thần kinh, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Lão khoa,
– Bác sĩ nội trú: Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại, Ngoại-Lồng ngực, Ngoại thần kinh và Sọ não, Thần kinh, Gây mê hồi sức, Lão khoa, Nhãn khoa, Phẫu thuật hàm mặt, Sản phụ khoa, Nội khoa, Tai Mũi Họng.
– Chuyên khoa I: Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại, Ngoại-Lồng ngực, Thần kinh, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Nội khoa, Phẫu thuật hàm mặt.
– Thạc sĩ: Ngoại, Ngoại-Lồng ngực, Gây mê hồi sức, Điện quang và Y học hạt nhân.
2 Đại học: Dược học
3. Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm:

– Phu luc 1_BVDHYD_lan 3

– Phu luc 2_BVDHYD_lan 3 

– Phu luc 3_BVDHYD_lan 3 

33. Bệnh viện Thống Nhất công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành (lần 2) các ngành, trình độ sau:
1. Đại học: Dược.
2. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm”: Cong bo BV Thong Nhat lan 2-1

34. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành các ngành, trình độ sau:
1. Đại học: Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.
2. Cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.
3. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm:

CV 1958 (BV VNTD Uong Bi)

CV 1958 (Phu luc1-2-Ban cong bo BV VNTD Uong Bi)

CV 1958 (phu luc 3-BV VNTD Uong Bi)

35. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Sau đại học:

– Chuyên khoa II:Tai Mũi Họng.

– Chuyên khoa I:Tai Mũi Họng.

– Bác sĩ nội trú: Tai Mũi Họng.

– Thạc sỹ:Tai Mũi Họng.

2. Đại học: Y khoa, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt.

3. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm:

BV TMH TW_Ban cong bo

BV TMH TW_Phu luc

36. Bệnh viện Châm cứu Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Sau đại học:

– Chuyên khoa I: Y học cổ truyền.

– Thạc sỹ: Y học cổ truyền.

2. Đại học: Y học cổ truyền.

3. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: BV Cham cuu TW-1

37. Bệnh viện 30-4 công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Sau đại học:

– Chuyên khoa cấp II: Thần kinh,

– Thạc sĩ: Thần kinh, Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

2. Đại học: Y khoa, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Dược.

3. Cao đẳng: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh.

4. Trung cấp: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Điều dưỡng, Y sỹ Y học cổ truyền, Y sỹ, Dược, Hộ sinh.

5. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồsơ:  ND111_3004 ND111_3004PL

38. Bệnh viện Nội tiết trung ương  công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành (lần 1):

 1. Đại học: Dinh dưỡng
 2. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồsơ: CongboCSTHbosungL1_BVNoitiet

39. Bệnh viện Tâm thần Trung ương I công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

– Sau đại học: Chuyên khoa cấp II Tâm thần, Chuyên khoa cấp I Tâm thần, Chuyên khoa cấp I Điều dưỡng.

– Đại học: Y khoa, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.

Tên môn thực hành, nội dung thực hành và số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: ND 111_BV Tam than TW I

40. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành các ngành, trình độ như sau:

– Sau đại học:

Tiến sĩ: Nội chung, Khoa học thần kinh, Ngoại chung, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Gây mê hồi sức, Răng Hà Mặt, Kỹ thuật hình ảnh y học;

Thạc sĩ: Nội chung, Ngoại chung, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Ung thư, Khoa học thần kinh, Nhi khoa, Y học cổ truyền, Điện quang và y học hạt nhân, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Gây mê hồi sức, Mắt (Nhãn khoa), Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ, Tai – Mũi – Họng, Sản phụ khoa, Kỹ thuật hình ảnh y học, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học;

Chuyên khoa II: Nội chung, Ngoại chung, Chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng;

Chuyên khoa I: Nội chung, Ngoại chung, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng,

Bác sĩ Nội trú: Nội chung, Ngoại chung;

– Đại học: Y khoa/ Y đa khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Dinh dưỡng;

– Cao đẳng (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Dinh dưỡng.

Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm: BVTWQD 108 – Bang cong bo co so thuc hanh

41. Bệnh viện Quân Y 103 công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành các ngành, trình độ như sau:

– Sau đại học:

+ Tiến sĩ: Nội khoa, Khoa học thần kinh, Ngoại khoa, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Y học cổ truyền;

+ Thạc sĩ: Nội khoa, Khoa học thần kinh, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Ngoại khoa, Y học cổ truyền, Điện quang và y học hạt nhân, Gây mê hồi sức, Tai Mũi Họng, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Khoa học Y Sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học;

+ Chuyên khoa II: Nội tiêu hoá, Nội chung, Nội thần kinh, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Da liễu, Nhi khoa, Ngoại chung, Mắt, Gây mê hồi sức, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Thần kinh sọ não, Hồi sức cấp cứu chống độc, Chẩn đoán hình ảnh, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Hoá sinh, Y học hạt nhân, Giải phẫu bệnh;

+ Chuyên khoa I: Nội tiêu hoá, Nội chung, Nội hô hấp, Nội thần kinh, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Da liễu, Nhi khoa, Ngoại chung, Mắt, Gây mê hồi sức, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Hồi sức cấp cứu chống độc, Chẩn đoán hình ảnh, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Hoá sinh, Y học hạt nhân, Vi sinh y học;

+ Bác sĩ Nội trú: Nội hô hấp, Tâm thần, Nội dã chiến, Giải phẫu bệnh, Huyết học truyền máu, Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, Ngoại bụng, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tiết niệu, Phẫu thuật thần kinh sọ não, Phụ sản, Hồi sức cấp cứu- chống độc, Phẫu thuật lồng ngực, Tai Mũi Họng

– Đại học: Y khoa/ Y đa khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học;

– Cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học;

Tên môn thực hành, nội dung thực hành số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm:

Bản công bố và phụ lục 1

Phụ lục 2

phụ lục 3a

Phụ lục 3b

42. Bệnh viện Bạch Mai công bố bổ sung (đợt 3) đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Trình độ Chuyên khoa cấp II: Huyết học truyền máu, Chấn thương chỉnh hình, Phục hồi chức năng, Nội – Nội tiết, Nội – Thận tiết niệu, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, Y học hạt nhân.

2. Trình độ Thạc sĩ: Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Da liễu, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Tai Mũi Họng, Chẩn đoán hình ảnh, Y học hạt nhân, Di ứng – Miễn dịch lâm sàng, Huyết học truyền máu, Nội tim mạch, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Ung thư, Nội khoa.

3. Trình độ Chuyên khoa cấp I: Da liễu, Dị ứng, Huyết học và truyền máu, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng, Y học hạt nhân, Điều dưỡng.

4. Trình độ Bác sĩ nội trú: Dị ứng và miễn dịch lâm sàng, Gây mê hồi sức, Ngoại khoa, Nhi khoa, Phục hồi chức năng, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng, Tâm thần,

5. Trình độ Đại học: Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Khúc xạ nhãn khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Dược.

6. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm:

CV cong bo cua BV – Dot 3

1_PHỤ LỤC 1 – Dot 3

2 – PHỤ LỤC 2 – Dot 3

3_PHU LUC 3 – Dot 3 

43. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Trình độ Tiến sĩ: Huyết học – Truyền máu.

2. Trình độ Chuyên khoa cấp II: Huyết học – Truyền máu, Gây mê hồi sức, Hóa sinh.

3. Trình độ Chuyên khoa cấp I: Huyết học – Truyền máu, Xét nghiệm y học.

4. Trình độ Bác sĩ nội trú: Huyết học – Truyền máu, Gây mê hồi sức, Hóa sinh.

5. Trình độ Thạc sĩ: Huyết học – Truyền máu, Xét nghiệm y học.

6. Trình độ Đại học: Y khoa, Y học cổ truyền, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Điều dưỡng.

7. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: Cong bo BV Huyet hoc TW-1

44. Bệnh viện Quân Y 121 công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Trình độ đại học ngành: Y khoa.

2. Trình độ cao đẳng ngành: Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật Hình ảnh y học.

3. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: Ban cong bo BV Quan Y 121-1

45. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:

1. Trình độ sau đại học:

– Tiến sỹ: Nội khoa, Nhi khoa.

– Thạc sỹ: Nội khoa, Nhi khoa.

– Chuyên khoa cấp II: Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Tai Mũi Họng, Sản khoa.

– Bác sỹ nội trú: Ngoại khoa, Sản khoa, Nội khoa, Nhi khoa.

– Chuyên khoa cấp I: Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, Gây mê hồi sức, Da liễu, Tai Mũi Họng, Nhãn khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Tâm thần, Y học gia đình.

2. Trình độ đại học ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng.

3. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm: Ban Cong bo Kèm theo Phụ lục 1 Kèm theo phụ lục 3

46. Bệnh viện Nội tiết Trung ương, công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Chuyên khoa cấp II (Nội); Chuyên khoa cấp I (Nội); Bác sĩ nội trú (Nội), Thạc sĩ (Nội). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm: CV 28-BVNTTW

47. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Thạc sĩ (Xét nghiệm y học); Đại học (1) Y khoa: nội dung thực hành về Gây mê hồi sức, Y pháp, Nội bệnh lý; 2) Phục hồi chức năng). Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết hồ sơ đính kèm” và kèm theo bản công bố là file đính kèm: 139 VÐ-TTÐT&CÐT

48. Bệnh viện E công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ tiến sĩ: Ngoại khoa, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Nội khoa, Sản phụ khoa, Điện quang và y học hạt nhân.

2. Trình độ thạc sĩ: Ngoại khoa, Nội khoa, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Tai Mũi Họng, Mắt (Nhãn khoa), Gây mê hồi sức, Điện quang và y học hạt nhân.

3. Trình độ chuyên khoa cấp II: Ngoại khoa, Ngoại-Lồng ngực, Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh.

4. Trình độ bác sĩ nội trú: Ngoại khoa, Ngoại-lồng ngực, Ngoại-Thần kinh và sọ não, Ngoại-Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình, Ung thư, Nội-Tim mạch, Nội-Tiêu hóa, Nội-Hô hấp, Nội-Xương khớp, Nội-Thận tiết niệu, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tạo hình, Thần kinh, Sản phụ khoa, Phục hồi chức năng, Tai Mũi Họng, Chẩn đoán hình ảnh.

5. Trình độ chuyên khoa cấp I: Ngoại khoa, Nội khoa, Ung thư, Thần kinh, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức.

6. Trình độ đại học: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

7. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm

Download: BVE_Bản công bố cơ sở thực hành (02.06.2021)

49. Bệnh viện 108 công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ chuyên khoa cấp II: Dược lý – Dược lâm sàng.

2. Trình độ chuyên khoa cấp I: Điều dưỡng, Dược lý – Dược lâm sàng, .

3. Trình độ đại học: Dược học.

4. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: Cong bo co so thuc hanh 108

50. Bệnh viện Xây dựng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ cao đẳng: ngành Điều dưỡng.

2. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: Ban cong bo BS BV Xay dung-1.

51. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ Bác sĩ nội trú: Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh.

2. Trình độ Chuyên khoa cấp I: Ung thư, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Răng-Hàm-Mặt, Dược lý-Dược lâm sàng.

3. Trình độ đại học: Hộ sinh, Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

4. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố bổ sung được gửi kèm: 

CV 598 BV TƯ TN cong bo bo sung

CV 598 Phụ lục 1 kèm theo

CV 598 phụ lục 2 kèm theo

CV 598 phụ lục 3 kèm theo

52. Bệnh viện Bạch Mai công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành (bổ sung đợt 4):

1. Trình độ thạc sĩ: Phẫu thuật tạo hình tái tạo và thẩm mỹ, Y học cổ truyền.

2. Trình độ Bác sĩ nội trú: Phẫu thuật tạo hình, Y học cổ truyền.

3. Trình độ Chuyên khoa cấp I: Phẫu thuật tạo hình, Y học cổ truyền.

4. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố bổ sung được gửi kèm:

Bach Mai_CV 2587

Bach Mai_CV 2587 PL 3

53. Bệnh viện Phổi Trung ương công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ Chuyên khoa cấp II: Lao và Bệnh phổi.

2. Trình độ Chuyên khoa cấp I: Lao và Bệnh phổi.

3. Trình độ Bác sĩ nội trú: Lao và Bệnh phổi.

4. Trình độ thạc sĩ: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Điều dưỡng.

5. Trình độ đại học: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

6. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố được gửi kèm: BVPTƯ final

54. Bệnh viện Nội tiết Trung ương công bố (bổ sung lần 3) là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ thạc sĩ: Dược lý và Dược lâm sàng.

2. Trình độ chuyên khoa cấp I: Dược lý và Dược lâm sàng.

3. Trình độ đại học: Dược học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

4. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố (bổ sung lần 3) được gửi kèm:  BV Noi tiet TW_CV.1743

55. Bệnh viện 199 – Bộ Công an công bố (bổ sung) là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ chuyên khoa cấp I: Tai Mũi Họng, Điều dưỡng.

2. Trình độ đại học: Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Quản lý bệnh viện, Điều dưỡng.

3. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố (bổ sung) được gửi kèm: BV 199 Bo CA

56. Bệnh viện Quân Y 17  công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong hồ sơ đính kèm và kèm theo bản công bố là file đính kèm: BVQY17

57. Bệnh viện Quân y 87 – Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau:

– Trình độ đại học: Y khoa.

– Trinh độ cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

– Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: CV 1643 Ban cong bo cua BV Quan Y 87

58. Viện Y học cổ truyền quân đội: công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành: Ho so cong bo Vien YHCT QD

59. Bệnh viện Thống Nhất công bố bổ sung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau:

– Trình độ Chuyên khoa cấp II: Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Nội – Tim mạch, Phẫu thuật, tạo hình và thẩm mỹ.

– Trình độ bác sĩ nội trú: Chấn thương chỉnh hình, Nội – Tim mạch.

– Trình độ Chuyên khoa cấp I: Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Tai – Mũi – Họng, Hồi sức cấp cứu, Thần kinh, Nội khoa, Nội – Hô hấp, Nội – Nội tiết, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Phẫu thuật, tạo hình và thẩm mỹ.

– Trình độ thạc sĩ: Ngoại khoa, Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ.

Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: Ban cong bo la CSTH cua BV Thong Nhat lan 4 Phu luc Ban cong bo cua BV Thong Nhat

60. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau:

– Trình độ tiến sĩ: Quản lý y tế, Quản lý bệnh viện.

– Trình độ Chuyên khoa cấp II: Ngoại khoa, Nội khoa, Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa, Da liễu, Quản lý y tế,

– Trình độ bác sĩ nội trú: Y học gia đình, Nhi khoa.

– Trình độ thạc sĩ: Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Ngoại khoa, Nội khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Điện quang và Y học hạt nhân, Y học cổ truyền, Tai – Mũi – Họng, Răng Hàm Mặt, Quản lý y tế, Quản lý bệnh viện, Tổ chức quản lý dược, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Y học gia đình.

– Trình độ Chuyên khoa cấp I: Ngoại khoa, Nội khoa, Ung thư, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Hồi sức cấp cứu, Da liễu, Tai – Mũi – Họng, Răng Hàm Mặt, Nhãn khoa, Y học cổ truyền, Y học gia đình,

– Trình độ đại học: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học.

– Trình độ cao đẳng: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: Ban cong bo BV Nong nghiep

61. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ thạc sĩ: Điều dưỡng.

2. Trình độ bác sĩ nội trú: Phục hồi chức năng.

3. Trình độ chuyên khoa cấp I: Phục hồi chức năng.

4. Trình độ đại học: Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

5. Trình độ cao đẳng: Điều dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố bổ sung được gửi kèm: 788 CV-BV D

62. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Trình độ Chuyên khoa cấp II: Tổ chức và quản lý y tế.

2. Trình độ Chuyên khoa cấp I: Y tế công cộng.
3. Trình độ đại học: Y khoa, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Y tế công cộng.
Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: Ban cong bo 102.

63. Bệnh viện trung ương Thái Nguyên công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Các chuyên ngành đào tạo thực hành công bố: Bác sĩ nội trú Tai Mũi Họng, Bác sĩ nội trú Gây mê hồi sức, Bác sĩ Nội trú hóa sinh y học, Chuyên khoa cấp II Gây mê hồi sức.

2. Trình độ đào tạo thực hành: sau đại học

Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: 63 BCB 841 BV TƯ Thai Nguyen

64. Bệnh viện Quân Y 175 công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: 1. BAN CONG BO BVQY175 2. PHỤ LUC 1 3. PHỤ LUC 2 3.1 BANG GIAI THICH PHU LUC 2 4. PHỤ LUC 3

65. Bệnh viện Tuệ Tĩnh công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Các chuyên ngành đào tạo thực hành công bố: Y học cổ truyền .

2. Trình độ đào tạo thực hành: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học.

3. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: 65. Ban cong bo 389 BV Tue Tinh

66. Bệnh viện Quân Y 7A công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành:

1. Các chuyên ngành đào tạo thực hành công bố: phụ lục 1.

2. Trình độ đào tạo thực hành: phụ lục 2.

3. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành: phụ lục 3

có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: BV Quan y 7A

67. Bệnh viện Quân Y 17 công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau:
– Trình độ đai học: Điều dưỡng, Dược học.
– Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4

68. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau:
– Trình độ tiến sĩ các ngành: Sản phụ khoa, Ngoại khoa.
– Trình độ Chuyên khoa cấp II các ngành/chuyên ngành: Ngoại khoa, Nhãn khoa, Răng Hàm Mặt, Gây mê hồi sức, Nội khoa, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Chẩn đoán hình ảnh, Nhi khoa,
– Trinh độ Bác sĩ nội trú các ngành, chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Nhãn khoa, Sản phụ khoa, Ngoại khoa, Nội khoa, Nội – Thận tiết niệu, Nội – Tim mạch, Ung thư, Nhi khoa.
– Trình độ thạc sĩ các ngành: Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Điều dưỡng, Dược lý và dược lâm sàng, Nội khoa, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học.
– Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức cấp cứu, Ngoại khoa, Điều dưỡng, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Nhãn khoa, Sản phụ khoa, Tổ chức và quản lý dược, Dược lý và Dược lâm sàng, Gây mê hồi sức, Thần kinh, Nội khoa, Răng Hàm Mặt, Ung thư, Y học cổ truyền, Nhi khoa.
– Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Hình ảnh y học, Y khoa, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Hộ sinh, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: BC BV VN CB Dong Hoi

69. Bệnh viện Bạch Mai công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau:
– Trình độ cao đẳng ngành: Dược.
Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm: 4625 BCB BV Bach Mai Duoc CD