Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Bác sỹ y học cổ truyền Việt Nam

Cập nhật 15/10/2020 | Lúc 2:18:21

Triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế gắn với đảm bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới, Bộ Y tế đã giao Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam” – Khu vực Miền Bắc.
Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam” – Khu vực phía Bắc. Thành phần tham dự Hội thảo: i) Bộ Y tế: TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục KHCN&ĐT; PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục KHCN&ĐT; PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý YHCT; Chuyên viên Cục Quản lý KCB, KHCN&ĐT; ii) Học viện YDHCT Việt Nam: PGS.TS. Phạm Quốc Bình-Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy-Phó Giám đốc Học viên và các khoa, phòng liên quan; iii) Đại diện Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Đông Y Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam và Hội Nam Y Việt Nam; iv) Đại diện 15 Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc; v) Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; vi) Đại diện 15 bệnh viện Y học cổ truyền (05 bệnh viện tuyến trung ương và 10 bệnh viện tuyến tỉnh).

Hội thảo đã được nghe các bảo cáo: i) Vai trò chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ y học cổ truyền đối với quản lý hành nghề của bác sĩ y học cổ truyền (PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Việt Nam); ii) Báo cáo tổng quan chuẩn năng lực bác sĩ y học cổ truyền của một số quốc gia trên thế giới (TS. Trần Anh Tuấn – Học viện YDHCT Việt Nam); iii) Báo cáo quá trình xây dựng và nội dung dự thảo chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam (ThS. Nguyễn Thị Thu Trang – Học viện YDHCT Việt Nam); iv) Báo cáo năng lực cơ bản bác sĩ y học cổ truyền qua khảo sát ý kiến của cơ quan quản lý và người sử dụng nhân lực bác sĩ y học cổ truyền (TS. Nguyễn Tiến Chung – Học viện YDHCT Việt Nam); v) Tham luận của Bệnh viện YHCT Trung ương và Trường Đại học Y Hà Nội về Chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam.

Hội thảo cũng đã được nghe rất nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ sở sử dụng nhân lực và cơ sở đào tạo bác sĩ y học cổ truyền góp ý về dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã thông tin chủ trương, định hướng của ngành y tế trong thời gian tới theo chỉ đạo của đồng chí Q.Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: i) Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động của ngành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Một trong những lĩnh vực được lựa chọn đổi mới đầu tiên là nhân lực ngành Y; ii) Thực hiện đổi mới đào tạo nhân lực để ngành Y tế phát triển ngang bằng các nước trong khu vực và các nước trên thế giới ( theo Nghị quyết 20), ngành Y tế xác định lấy việc thi cấp chứng chỉ hành nghệ là khâu đột phá để nâng cao chất lượng.

Kết thúc hội thảo, TS. Phạm Văn Tác nhấn mạnh tầm quan trọng việc xây dựng Chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền, xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền. Đồng thời, cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia và quý đại biểu tham dự hội thảo, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến và hoàn thiện.