Chương trình, tài liệu đào tạo liên tục về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho y tế cơ sở

Cập nhật 29/04/2020 | Lúc 7:51:37

Để góp phần thực hiện Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế triển khai Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, từ năm 2017 Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Dự án HPET) đã chủ trì tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) theo nguyên lý y học gia đình cho y tế cơ sở và tổ chức triển khai đào tạo tại 15 tỉnh thuộc dự án HPET.
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng giới thiệu bộ Chương trình và Tài liệu đào tạo liên tục về CSSKBĐ theo nguyên lý y học gia đình của Dự án HPET đã được cập nhật, chỉnh sửa bổ sung vào cuối năm 2019. Bộ tài liệu gồm 5 cuốn dành cho Bác sỹ, Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, cán bộ phụ trách Dược đang làm việc tại trạm y tế xã/phường/thị trấn.
Bản in tài liệu đang được tổ chức thực hiện và sẽ được cập nhật trong thời gian tới

Download:

0.1 – 297.QĐ-K2ĐT – QĐ Ban hành 05 Chương trình CSSKBĐ

0.2 – 348.QĐ-K2ĐT – QĐ Ban hành 05 tài liệu CSSKBĐ – Copy

1.1 – Chương trình Bác sĩ

1.2 – Tài liệu Bác sĩ

2.1 – Chuong trinh Y sy 08.5.2020 update

2.2 – Tài liệu Y sỹ

3.1 – Chương trình Điều dưỡng

3.2 – Tài liệu Điều dưỡng

4.1 – Chương trình Hộ sinh

4.2 – Tài liệu Hộ sinh

5.1 – Chương trình Dược

5.2 – Tài liệu Dược