Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi nội dung dự thảo “Thông tư quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp”.

Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi nội dung dự thảo “Thông tư quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp”. Đường Link tải: 09. Du thao TT DT   Mọi góp ý về nội dung dự thảo Thông tư xin gửi về […]

Hội thảo tình hình thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Để có cơ sở góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo báo cáo tình hình thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung […]

Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2018

Thực hiện Quyết định số 5767/QĐ-BYT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2018, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: 1. Danh sách 01 đề […]

Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số nội dung liên quan đến đào tạo nhân lực y tế

Ngày 14/12/2017 Bộ Y tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số nội dung liên quan đến đào tạo y tế. Nội dung như sau: Thảo luận lấy ý kiến góp ý về: – Dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học – Quyết định […]

Hội thảo lấy ý kiến góp ý về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực y tế

Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến góp ý về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực y tếngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y và Y tế công cộng. Download: 1. hrh_global_standards_education 2. MLT Competency Standards 3. StandardsofPracticeMLT_Canada

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ngày 10/11/2017 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5125/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung nói trên để các đơn vị, cá nhân biết. Download:  NĐ […]

Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Nhằm tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Download Nghị định: Nghi dinh 111 Vien Truong

Quyết định ban hành Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu TNLS tại Việt Nam

Ngày 2/6/2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có quyết định số 62/QĐ-K2ĐT về việc ban hành “Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu TNLS tại Việt Nam” Cục Khoa học công nghệ và Đào […]

Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch 2017

Thực hiện Quyết định số 2211/QĐ-BYT ngày 31/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: 1. Danh sách 01 đề […]

Thông báo Xây dựng kế hoạch công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Đăng ký thực hiện Dự án Năng suất Chất lượng

Căn cứ công văn số 909/TĐC-KHTC  ngày 26/04/2017 của Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (TCĐLCL) năm 2018 với các Bộ, ngành; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và […]