Các biểu mẫu báo cáo số liệu tuyển sinh năm 2022

1. Đường Link thử nghiệm phần mềm: http://canbo.spmph.edu.vn/report/login.aspx 2. Tài khoản và mật khẩu các đơn vị: Tai khoan và mat khau cac don vi 3. Biểu mẫu báo cáo Đại học: 03. Mau bao cao Dai học.2022 4. Biểu mẫu báo cáo cao đẳng, trung cấp: 04. Mau bao cao cao dang trung cap.2022 […]

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Ngô Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Chiều ngày 30/11/2021 tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Lãnh đạo chức vụ một số đơn vị thuộc Bộ Y tế. Tham dự buổi Lễ, có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn […]

Biểu mẫu báo cáo hoạt động của Tổ XN, ứng dụng KHCN phòng chống Covid-19

Bieu mau báo cáo hoạt động của Tổ XN, ứng dụng KHCN phòng chống COVID -19

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

1. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực y tế công cộng- dinh dưỡng: Thông báo tuyển chọn (Y tế công cộng và Dinh dưỡng) QD_2021_DM_YTCC_Dinh dưỡng   2. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng […]

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2020 và kế hoạch tuyển sinh năm 2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được giao là đầu mối tổng hợp, báo cáo số liệu […]

NEW: Khảo sát trực tuyến Đề án ngoại ngữ

Để tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (giai đoạn báo cáo 2018-2020) và định hướng kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, […]

Tài liệu, bài giảng Lớp tập huấn ToT cho cán bộ, giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế về tiêm chủng các vắc xin phòng COVID-19

1. Tài liệu: FINAL Sổ tay hướng dẫn vắc xin PFIZER 15.7.21 FINAL Sổ tay hướng dẫn vắc xin Sinopharm 15.7.2021 XayDungMucTieu.final 2. Bài giảng: Bài 1. Hướng dẫn tiêm chủng 3 loại vắc xin tập huấn 23072021 H Bài 2. Tổ chức tiêm chủng an toàn tập huấn 23072021 V Bài 3. Hướng dẫn […]

Đăng ký tham gia lớp tập huấn ToT cho cán bộ, giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế về tiêm chủng các vắc xin phòng COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức tập huấn cho các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để huy động nguồn nhân lực tham gia chiến dịch, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với Viện Vệ […]

Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án Bác sỹ trẻ tình nguyện, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 08/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 891/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án Bác sỹ trẻ tình nguyện, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân […]