Góp ý dự thảo hướng dẫn tiêu chí tổ chức triển khai thử nghiệm lâm sàng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc ban hành tiêu chí đối với các Tổ chức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tiêu chí tổ chức triển khai nghiên cứu thử […]

Báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2196/BKHCN-KHTH ngày 24/6/2015 về việc báo cáo tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải công văn nói trên để các đơn vị nghiên cứu, […]

Thẩm định hồ sơ sản phẩm đăng ký thử nghiệm lâm sàng thuốc

Ngày 23/3/2015 Cục khoa học công nghệ và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-K2ĐT về việc ban hành danh sách chuyên gia thẩm định hồ sơ sản phẩm đăng ký thử nghiệm lâm sàng năm 2015. Nhằm đánh giá hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ tiền lâm sàng, […]

Góp ý kiến Dự thảo 01 Hướng dẫn thử nghiệm thuốc trên lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc xây dựng “Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT) đã xây dựng Dự thảo 01 Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc đông […]

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2016

Căn cứ công văn số 200/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có công văn hướng dẫn các […]

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KHCN

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 385/BKHCN-TTKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung văn bản trên và đề […]

Tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số 620/BKHCN-TĐKT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định. […]

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016

Ngày 28/1/2015 Bộ Công thương đã có công văn số 979/BCT-KHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thuộc đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020. Cục Khoa học Công nghệ đề nghị các Tổ chức khoa học và công nghệ, các Tổ […]

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2014 – Kế hoạch tuyển sinh năm 2015

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2015 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 và kế […]