Góp ý dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe

Bộ Y tế trân trọng kính mời Quý đại biểu  tham dự Hội thảo góp ý “ Góp ý dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe “, cụ thể: 1. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. 2. Thời gian: Khai mạc 08h30 ngày 02/4/2019. 3. Địa điểm: Khách […]

“Hội thảo góp ý dự thảo Khung cơ cấu giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực ngành Dược, dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe và xây dựng Chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam”

Bộ Y tế trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo góp ý “Khung cơ cấu giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực ngành dược, góp ý dự thảo Nghị định quy định vè đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe và dự thảo Chuẩn năng lực dược sĩ […]

Dự thảo Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”. Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị định nói trên. Cục Khoa học công nghệ và Đào […]

Công văn và Mẫu báo cáo đào tạo, đăng ký chỉ tiêu đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2019.

Để chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo năm 2019, thực hiện Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I (CKI), chuyên khoa cấp II (CKII), bác sĩ nội trú (BSNT) hiện hành và các quy định trên, đồng thời để đồng bộ với quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của […]

Thông tư số 42/2018/TT-BYT Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BYT Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp. Thông tư quy định về cơ sở, đối tượng, nội dung, thời gian đào tạo […]

Hội thảo sơ kết 01 năm triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo sơ kết 01 năm […]

Khai trương hệ thống thi trên máy tính bảng

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập ngày 29/4/2010 với chức năng chính là điều phối xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học cũng như […]

Hội thảo “Góp ý xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp khối ngành sức khỏe trình độ cao đẳng, trung cấp

Hội thảo “Góp ý xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp khối ngành sức khỏe trình độ cao đẳng, trung cấp; Góp ý dự thảo tiêu chuẩn, yêu cầu chuyên môn trong việc tổ chức đào tạo ngành điều […]

Thông tư quy định về Thử thuốc trên lâm sàng

Ngày 29/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng. Thông tư này quy định về việc ban hành, áp dụng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng; đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và hồ sơ, […]

Hội thảo góp ý Dự thảo Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu

Hội thảo góp ý Dự thảo Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp ngành dược, điều dưỡng trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; góp ý xây dựng tiêu chí, yêu cầu chuyên môn tối thiểu để mở ngành điều […]