NEW: Khảo sát trực tuyến Đề án ngoại ngữ

Cập nhật 12/08/2021 | Lúc 8:07:46

Để tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (giai đoạn báo cáo 2018-2020) và định hướng kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2018-2020 và đề xuất phương hướng triển khai trong giai đoạn 2022-2025 theo mẫu Đề cương báo cáo gửi kèm.
2. Các đơn vị thực hiện khảo sát theo các đường dẫn dưới đây:
– Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị (lãnh đạo nhà trường, trưởng khoa/bộ môn ngoại ngữ):
https://forms.gle/SNMZxkYdFHV9uHkQ9
– Đối với giảng viên ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị:
https://forms.gle/4uU2iQVf4iqEUY5K8
3. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:
– Các đơn vị thực hiện khảo sát theo các đường dẫn dưới đây:
+ Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị (lãnh đạo nhà trường, trưởng khoa/bộ môn ngoại ngữ):
https://forms.gle/SNMZxkYdFHV9uHkQ9
+ Đối với giảng viên ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc đơn vị:

https://forms.gle/4uU2iQVf4iqEUY5K8

– Các sở lao động, thương binh và xã hội thực hiện khảo sát theo các đường dẫn dưới đây:
+ Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các sở/phòng lao động, thương binh và xã hội:
https://forms.gle/i3jqJPwJTufsqthS7

+ Đối với cán bộ quản lý dạy và học ngoại ngữ tại các trường trung cấp/cao đẳng nghề:
https://forms.gle/Hei2zUNwabvheGJ88
+ Đối với giáo viên ngoại ngữ tại các trường trung cấp/cao đẳng nghề:
https://forms.gle/ZDzj9V3BbQfy7GKJ6
Thời gian thực hiện khảo sát trực tuyến đến 22h00 ngày 03/9/2021. Thời gian nộp báo cáo về Bộ GDĐT (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) trước ngày 03/9/2021 theo địa chỉ: Số 18 ngõ 30, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) đồng thời gửi bản mềm gửi về địa chỉ email: dean2080@moet.gov.vn.
Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, điện thoại (024) 36231614 – 32151128.

Download công văn: 30072021 CV gửi Bộ, ngành Hữu (final)