Tài liệu “Dạy học dựa trên năng lực dành cho giảng viên đào tạo Hộ sinh”

Cập nhật 04/08/2016 | Lúc 3:23:18

Với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Bộ Y tế xây dựng năng lực Hộ sinh Việt Nam, xây dựng chương trình đào tạo đại học Hộ sinh và các tài liệu khác cho đào tạo Hộ sinh mang tính hội nhập và đáp ứng thực tiễn Việt Nam bao gồm:

– Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-BYT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Điều kiện chuyên môn bảo đảm đào tạo Hộ sinh trình độ đại học, cao đẳng tại Việt Nam – ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BYT ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Bộ Y tế đã triển khai Hướng dẫn xây dựng Chuẩn đầu ra dựa theo Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam, đồng thời hướng dẫn xây dựng chương trình khung đào tạo Hộ sinh trình độ cao đẳng, đại học và phổ biến đến các cơ sở đào tạo.

– Với sự hướng dẫn của chuyên gia Trường đại học Sydney, tài liệu đào tạo đại học Hộ sinh đã được Bộ Y tế phê duyệt và giới thiệu đến các cơ sở đào tạo kèm theo công văn số 9513/BYT-K2ĐT ngày 27/12/2014.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo Hộ sinh có đầu ra đạt được năng lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt sức khỏe bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đòi hỏi việc tổ chức dạy học phải theo xu hướng Dạy học dựa trên năng lực. Vì vậy, Bộ Y tế đã có văn bản số 322/K2ĐT – ĐH ngày 05/5/2016 ban hành chương trình và tài liệu đào tạo “Dạy học dựa theo năng lực dành cho giảng viên đào tạo Hộ sinh” dành cho giảng viên các cơ sở đào tạo Hộ sinh trình độ đại học, cao đẳng.

Tài liệu đào tạo “Dạy học dựa theo năng lực dành cho giảng viên đào tạo Hộ sinh” này được biên soạn trên cơ sở chương trình và tài liệu do chuyên gia của trường đại học Sydney (Australia) biên soạn dành cho giảng viên Hộ sinh Việt Nam. Tài liệu này để các cơ sở đào tạo Hộ sinh trình độ đại học, cao đẳng hướng dẫn cho các giảng viên dạy học chuyên ngành Hộ sinh cách sử dụng chương trình và tài liệu đào tạo; là căn cứ để cán bộ quản lý và giảng viên đào tạo Hộ sinh biết cách xây dựng Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra của học phần và xây dựng mục tiêu bài học dựa trên năng lực. Đồng thời, tài liệu đã nêu đại cương một số thành tố cần được xem xét để đảm bảo cho các hoạt động dạy và học được thiết kế nhằm tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Mối quan hệ giữa những gì được học trong nhà trường và khả năng của người hộ sinh cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn và hiệu quả là kết quả cuối cùng của quá trình đào tạo mà họ được hưởng. Giảng viên cần hướng dẫn người học, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ học tập, đồng thời hình thành cách tiếp cận chủ động đối với việc học của bản thân, để có thể tăng tối đa các cơ hội mà giảng viên và môi trường học lâm sàng cung cấp cho mình.

Tài liệu này không chỉ sử dụng cho giảng viên đào tạo Hộ sinh, mà còn là tài liệu tham khảo cho giảng viên đào tạo các chuyên ngành khác trong đào tạo Y khoa. Vì vậy, các cơ sở đào tạo cần giới thiệu/triển khai đến toàn thể giảng viên trong nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Trong quá trình sử dụng tài liệu, có điểm nào chưa rõ đề nghị các cơ sở đào tạo và giảng viên thông tin về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Download: Tài liệu Dạy học dựa trên năng lực dành cho giảng viên đào tạo Hộ sinh