Khung chương trình ĐTLT chứng chỉ “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình”

Cập nhật 26/04/2016 | Lúc 9:39:01

Ngày 8/12/2014 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có quyết định số 224/QĐ-K2ĐT  Về việc ban hành chương trình đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình”

Download tài liệu: BSGĐ-YHN