Hội đồng đạo đức họp phiên đầu tiên về Tân dược và Phương pháp mới, Kỹ thuật mới

Cập nhật 27/06/2023 | Lúc 4:57:01

Trên cơ sở Quyết định số 1335/QĐ-BYT ngày 10/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 16/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, nhiệm kỳ 2023-2028; ngày 26/06/2023 Cục Khoa hoc công nghệ và Đào tạo và Hội đồng đạo đức đã tổ chức phiên họp đầu tiên về Tân Dược và Phương pháp mới, Kỹ thuật mới.

Tại buổi họp, TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng đạo đức đã có công bố quyết định thành lập và giới thiệu các thành viên nhiệm kỳ 2023 – 2028, cùng một số quy trình hoạt động của Hội đồng.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ PGS. TS Nguyễn Hoàng Long và TS. Nguyễn Ngô Quang đã tặng hoa các thầy trong Ban Lãnh đạo Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại đầu cầu phía Bắc.

 

Tại đầu cầu phía Nam, PGS. TS Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng Viện Pastuer Tp Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Bộ tặng hoa Lãnh đạo Hội đồng.

Ngay sau đó Hội đồng đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau khi có quyết định nhiệm kỳ mới, phiên họp sẽ tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 28/6/2023 với các đề tài thuộc 02 Ban Tân Dược và Phương pháp mới, kỹ thuật mới.

Một số hình ảnh buổi làm việc của Hội đồng: