Phấn đấu trong năm 2021 có ít nhất 1 vắc xin COVID-19 trong nước sản xuất thành công

Cập nhật 17/07/2021 | Lúc 10:31:15

Nhằm thúc đẩy quy trình thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc xin phòng COVID-19 trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 3439/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc xin phòng COVID-19 do GS. TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế làm Tổ trưởng.
Ngày 17/7/2021, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp Tổ công tác đặc biệt diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối từ Bộ Y tế với nhiều điểm cầu là các chuyên gia về vắc xin, nhà nghiên cứu, đơn vị thử nghiệm lâm sàng, đơn vị nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin phòng COVID-19 nhằm: (1) Thống nhất kế hoạch mời chuyên gia WHO hỗ trợ nghiên cứu phát triển vắc xin COVID-19 tại Việt Nam; (2) Thúc đẩy nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax, vắc xin COVIVAC trong nước; (3) Thống nhất kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, kế hoạch triển khai thử nghiệm lâm sàng vắc xin chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, vắc xin phòng COVID-19 luôn là vấn đề luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, Thủ tướng đã mời chuyên gia WHO hỗ trợ Việt Nam về nghiên cứu, sản xuất vắc xin để làm sao Việt Nam nhanh chóng sản xuất được vắc xin trong nước nhằm “đảm bảo tự chủ về vắc xin cho nhu cầu của nhân dân”.

“Làm sao để tranh thủ tận dụng tối đa hỗ trợ của chuyên gia WHO trong công nhận phòng xét nghiệm, công nhận tiến trình thử nghiệm lâm sàng và quan trọng nhất là công nhận vắc xin COVID-19 của Việt Nam để tiến tới tự chủ vắc xin và có thể xuất khẩu”- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên của Tổ công tác đặc biệt phát huy cao nhất năng lực, trách nhiệm trong công việc. “Tổ công tác đặc biệt với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các nhà nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19 trong nước với phương châm chủ động tối đa, linh hoạt, các đơn vị cần đến đâu, chuyên gia của Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ đến đó. Đồng thời đề nghị Cục Khoa học đào tạo và công nghệ chủ động mời thêm chuyên gia hỗ trợ khi cần theo đúng thẩm quyền”- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng, Phó tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt và TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng, Thành viên thường trực 

Thứ trưởng giao các Vụ/Cục chức năng liên quan của Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ được phân công để hỗ trợ tối đa cho các đơn vị nghiên cứu, sản xuất và nhập khẩu, cấp phép vắc xin phòng COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời phân công rõ trách nhiệm của các Thành viên Tổ công tác; Giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh – 2 dơn vị đầu mối chính trong việc tổ chức thực hiện thử nghiệm lâm sàng chủ động các điều kiện tham gia (nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện…) và triển khai các nội dung nghiên cứu thử nghiệm vắc xin chuyển giao công nghệ.

Bộ Y tế sẽ sớm trình Chính phủ kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách từ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 hỗ trợ triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (đối với các vắc xin nghiên cứu sản xuất trong nước và chuyển giao công nghệ) và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, các địa phương phối hợp với Bộ Y tế trong việc tham gia vào các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng triển khai tại các địa phương nhằm đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và hiệu quả.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu lập nhóm trao đổi Viber, trong đó cả lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Cục/Vụ liên quan của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để kịp thời trao đổi mọi công việc liên quan đến nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19 được nhanh chóng.

“Chúng ta ứng xử với công tác nghiên cứu, phát triển vắc xin phòng COVID-19 trong nước với tinh thần khoa học, nhưng phải linh hoạt. Phấn đấu sớm nhất trong năm 2021có một nhà sản xuất vắc xin trong nước sản xuất thành công vắc xin COVID-19”- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh

TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo báo cáo tổng hợp tình hình 

 

Trước đó tại Hội thảo khoa học thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 7/7, với sự tham gia của chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã chỉ đạo việc phát triển vắc xin COVID-19 trong nước cần đặt trong bối cảnh khẩn cấp hiện nay, cần có các giải pháp phù hợp với vắc xin COVID-19 thế hệ 2 và phù hợp thực tế diễn biến dịch để sớm có vắc xin sản xuất trong nước.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, song song với thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước, Việt Nam cũng đã nỗ lực đàm phán, trao đổi với các đối tác nước ngoài để có vắc xin phòng COVID-19 phục vụ tiêm chủng cho nhân dân. Cùng đó, Việt Nam cũng đàm phán với nhiêu đối tác về chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin.