Hệ thống đào tạo nhân lực y tế tham gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật 09/02/2021 | Lúc 2:21:52

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế đã có công văn số 111/K2ĐT-ĐT gửi các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đề nghị chuẩn bị và huy động nguồn lực sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, đã đề nghị các cơ sở đào tạo tổ chức, sắp xếp cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện được huy động thành các nhóm, các đội; mỗi trường cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ huy trực tiếp và là đầu mối chủ động liên hệ với Sở Y tế tỉnh/thành phố trên địa bàn để thống nhất kế hoạch hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo nhu cầu của địa phương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tuân thủ đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành khác, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nội dung hướng dẫn tại công văn số 111/K2ĐT-ĐT ngày 29/01/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế.

2. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên đã đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ hệ thống y tế và cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi được huy động.

3. Đề nghị Nhà trường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch theo sự phân công của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.”

Cán bộ, giảng viên và sinh viên cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tham gia phòng chống dịch Covid-19

Công văn gửi các đơn vị:

CV 111 K2DT chi dao Phong chong dich

CV gui cac Truong ve huy dong phong chong dich Covid-19.final.signed

CV gui DH YD HCM va DHYK PNT chong dich.signed