Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Cập nhật 03/12/2014 | Lúc 4:12:46

Để có cơ sở về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị:

– Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ.

– Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ.

– Các Bệnh viện trực thuộc Bộ.

tổng hợp theo hướng dẫn tại đề cương gửi kèm. Báo cáo đề nghị gửi về Cục trước ngày 06/12/2014.

Download: CV Quy hoạch mạng lưới KHCN