Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Cập nhật 03/12/2014 | Lúc 4:12:46

Để có cơ sở về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị:

– Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ.

– Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ.

– Các Bệnh viện trực thuộc Bộ.

tổng hợp theo hướng dẫn tại đề cương gửi kèm. Báo cáo đề nghị gửi về Cục trước ngày 06/12/2014.

Download: CV Quy hoạch mạng lưới KHCN