Bài giảng của các giảng viên lớp ToT “Cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống COVID-19”

Cập nhật 01/06/2021 | Lúc 2:33:05

Cục Khoa học công nghệ đăng tải các bài giảng của Lớp tập huấn “Cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống COVID-19”:

01. Hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (trực tuyến)

02. Hướng dẫn giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19 (trực tuyến)

03. BS Điền_Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin AZ_01.6.21

04. Bài 1 Cập nhật về xét nghiệm SARS-CoV-2 Sửa

05. Bài 2 Thu thập mẫu bệnh phẩm trong xét nghiệm SARS-CoV-2

06. Bài 3. ATSH trong lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

07. Kỹ thuật xét nghiệm mẫu bệnh phẩm COVID-19

8. Tập huấn TOT Cham soc – dieu tri – du phong lay nhiem COVID 02.06.2021.DDC

09. BS Điền_Dự phòng lây nhiễm COVID-19 trong CSKCB

Hướng dẫn khi cần tái sử dụng PPE

 

Link các bài giảng: https://drive.google.com/drive/folders/1nf1D95wPLhjOqdisgnY4CWFqamFn2ygL

————————————————————————————————————————