Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2018 và Kế hoạch tuyển sinh năm 2019

Cập nhật 12/08/2019 | Lúc 1:56:37

Ngày 8 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 4599/BYT-K2ĐT (kèm biểu mẫu báo cáo) gửi các cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực y tế đề nghị báo cáo công tác tuyển sinh năm 2018 và kế hoạch tuyển sinh năm 2019.
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải Công văn và biểu mẫu nói trên và báo cáo. Để tài công văn và báo cáo đề nghị chọn đường link dưới đây: