Báo cao nhanh Công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tại các tỉnh/thành phố

Cập nhật 05/02/2021 | Lúc 8:01:42

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đã và đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của vi rút có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, một số ngày qua đã xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã ban hành 02 công văn chỉ đạo các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe chuẩn bị và huy động tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:
– Công văn số 103/K2ĐT-ĐT ngày 28/01/2021 gửi 03 Trường (Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương; Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh) huy động cán bộ, giảng viên và sinh viên những năm cuối đã được tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch. (Công văn được gửi kèm theo báo cáo).
– Công văn số 111/K2ĐT ngày 29/01/2021 gửi các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe về việc chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19. (Công văn được gửi kèm theo báo cáo).
Để cập nhật tình hình tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19 của các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn các tỉnh đang có các ca nhiễm mới tại cộng đồng trong những ngày vừa qua cũng như công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở đào tạo, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã đề nghị các trường gửi báo cáo nhanh về kết quả công tác chuẩn bị và huy động cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch: i) Kích hoạt hoạt động phòng, chống dịch, tổ chức tập huấn; ii) Điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch; ii) Lấy mẫu và xét nghiệm. Dựa trên báo cáo nhanh của các trường đào tạo khối ngành sức khỏe, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổng hợp kết quả tham gia công tác phòng, chống dịch tính đến ngày 04/02/2021 như sau:
1. Kích hoạt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường
– Từ ngày 28/01/2021, 30 trường gửi báo cáo đều đã tổ chức họp khẩn và kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường.
– Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường.

TS. Phạm Văn Tác làm việc với Trường Đại học Y Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19

2. Công tác tập huấn, đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19
– Tổng số cán bộ, giảng viên và sinh viên được tập huấn kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19: 22.856/30 trường đã báo cáo (có danh sách kèm theo).
– Nội dung tập huấn: cập nhật các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, chăm sóc bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm,…để đảm bảo thực hiện đúng, an toàn các hoạt động phối hợp hỗ trợ.
3. Huy động cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối tình nguyện tham gia sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19
– Tổng số cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19: 4013/30 trường đã báo cáo (có danh sách kèm theo).
– Các trường tổ chức, sắp xếp cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện được huy đồng thành các nhóm, các đội; mỗi trường cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ huy trực tiếp công tác phòng, chống dịch (có gửi thông tin liên lạc gồm số điện thoại và địa chỉ email).
4. Tham gia truy vết và lấy mẫu xét nghiệm
– Số cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên đã và đang tham hỗ trợ điều tra truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội là 843 người.
– Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy: 61.656 mẫu.
– Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 16.542 mẫu.
– Tổng số mẫu chưa xét nghiệm hoặc chuyển đơn vị khác xét nghiệm: 45.114 mẫu.
a) Trường Đại học Y Hà Nội
– Đội phản ứng nhanh gồm 20 sinh viên đang tham gia hỗ trợ tổ thông tin đáp ứng nhanh của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
– Cử đoàn cán bộ gồm 31 tình nguyện viên đi lấy mẫu và xét nghiệm tại tỉnh Hải Dương.
– Tổng số lấy mẫu và xét nghiệm của Trường Đại học Y Hà Nội: 11.020 mẫu, trong đó:
+ Lấy mẫu và xét nghiệm đại biểu và các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: 2017 mẫu.
+ Lấy mẫu và xét nghiệm cho tỉnh Hải Dương: 3890 mẫu.
+ Lấy mẫu và xét nghiệm cho A03-Bộ Công an: 113 mẫu
+ Lấy mẫu và xét nghiệm cho thành phố Hà Nội: khoảng 5000 mẫu.
b) Trường Đại hoc Kỹ thuật Y Dược Hải Dương
– Tổ chức đoàn tình nguyện phối hợp với CDC tỉnh Hải Dương hỗ trợ điều tra, truy vết gồm 31 người (01 giảng viên và 30 sinh viên).
– Tổ chức các đoàn tình nguyện hỗ trợ điều tra, truy vết tại 12 huyện/thành phố thuộc tỉnh Hải Dương gồm 274 sinh viên.
– Tham gia lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm: 15 Cán bộ giảng viên và 255 sinh viên.
– Nhà trường đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Di chuyển các người bệnh đang điều trị sang các cơ sở y tế khác, vệ sinh và thiết lập ngay Bệnh viện dã chiến tại bệnh viện Trường với quy mô 210 giường, 26 giường bệnh hồi sức cấp cứu và 02 phòng mổ. Hiện nay, đã thu dung 34 người bệnh mắc COVID-19.
– Tổng số mẫu đã lấy là 43500 mẫu
– Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 386 mẫu.
c) Trường Đại học Y tế công cộng
– Cử đoàn cán bộ gồm 31 tình nguyện viên đi lấy mẫu và xét nghiệm tại tỉnh Hải Dương.
– Trung tâm xét nghiệm của nhà trường đã huy động 15 cán bộ có kinh nghiệm tham gia trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
– Huy động hơn 60 sinh viên tham gia vào các Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở tại địa bàn thành phố Hà Nội.
– Tổng số mẫu đã lấy là 7136 mẫu, trong đó: Hải Dương: 4721 mẫu; Hà Nội: 2000 mẫu; Đại biểu Đại hội Đảng: 415 mẫu.
– Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 5136 mẫu.
d) Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
– Nhà trường đã thành lập 03 đoàn công tác gồm 111 tình nguyện viên (trong đó có: 39 cán bộ, giảng viên và 72 sinh viên) nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác truy vết tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đoàn công tác chia thành các nhóm nhỏ phối hợp với cán bộ của Trung tâm y tế, nhân viên Trạm y tế và y tế thôn bản tới từng nhà người dân để tiến hành truy vết và lấy mẫu bệnh phẩm.
– Trong 03 ngày từ 28-30/01, các đoàn công tác của Nhà trường đã tiến hành truy vết khoảng 1500 đối tượng từ F1 đến F4 và hỗ trợ công tác lấy mẫu cho khoảng 2500 người.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải Báo cáo  Công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tại các tỉnh/thành phố và các Phụ lục:

Phụ lục 1: BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÓ ĐƠN VỊ ĐỦ NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2

Phụ lục 3: SỐ MẪU ĐÃ LẤY VÀ XÉT NGHIỆM 03 TRƯỜNG THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19

Download: 00 Bao cao nhanh Chuan bi va Huy dong CSDT PC Dich cap nhat.signed