Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2017 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế 2018

Cập nhật 10/04/2018 | Lúc 7:40:40

Để có cơ sở lập kế hoạch, theo dõi công tác đào tạo nhân lực y tế, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh 2017 và kế hoạch tuyển sinh năm 2018 theo biểu mẫu đính kèm.

Báo cáo gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước ngày 10/4/2018 theo địa chỉ:

  • Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0912 13 3939 /(024)33846688

Trân trọng cảm ơn

Download:

1. Mau_Bao cao TS nam 2017

2. Mau_Ke hoach TS nam 2018