Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (lần 2)

Cập nhật 27/11/2015 | Lúc 2:26:31

Ngày 06/8/2015, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (cơ quan được giao thực hiện quản lý hoạt động KH&CN Bộ Y tế) đã có văn bản số 725/K2ĐT-NCKH về việc báo cáo tình hình ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật KH&CN. Tuy nhiên đến thời điểm này, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chưa nhận được báo cáo của đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thông báo và kính đề nghị thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp Quốc gia, cấp Bộ Y tế (bao gồm: chương trình, đề tài, dự án, đề án…) tổng hợp báo cáo tình hình ứng dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành theo quy định (theo mẫu đính kèm theo).

Báo cáo của đơn vị, gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/12/2015 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Trân trọng thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

Download:

CV_ 1154

CV_2015_BC ung dung ket qua NC (11.2015)