Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

Cập nhật 05/12/2019 | Lúc 3:10:51
Công văn số 1166/K2ĐT-ĐT ngày 27/11/2019 của Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế đề nghị Cơ sở giáo dục báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Đăng tải công văn và Mẫu báo cáo theo đường link:
1) cvc-2019-1166-1
2) 01 Mau CSGD