Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Cập nhật 13/01/2020 | Lúc 7:34:43

Ngày 09/01/2020, Bộ Y tế đã có Quyết định điều động TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế giữ chức Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và đào tạo và Quyết định điều động TS.Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ giữ chức Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

 


Sáng ngày 13/01/2020, TS. Phạm Văn Tác đã có buổi giao ban, trao đổi công việc đầu tiên trên cương vị Cục trưởng với toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo. Trong thời gian tới, Cục tiếp tục các công việc liên quan đến đổi mới và đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế, quản lý khoa học công nghệ của ngành y tế, triển khai các văn bản pháp quy mới như Luật giáo dục sửa đổi, Luật giáo dục đại học sửa đổi, Nghị định 99/2019/NĐ-CP…