Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Cập nhật 30/06/2021 | Lúc 9:03:13

Ngày 30/6/2021 tại Hà Nội, Bộ Y tế công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Tham dự buổi Lễ, có GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng, TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trường, cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; đại diện PA03 Công an thành phố Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số đơn vị liên quan; cùng toàn thể Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Khoa/phòng/ đơn vị thuộc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.Trần Viết Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đối với đồng chí PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy.

Theo đó, tại Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam. Quyết định có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1974, từng là Trưởng phòng Đào tạo, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Từ tháng 5/2020, ông công tác tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, giữ chức Phó giám đốc phụ trách chuyên môn.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Huy được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chúc mừng Tân Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Tân vụ Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Quốc Huy tiếp tục cùng tập thể, lãnh đạo Học viện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội đưa Học viện phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của đơn vị đào tạo nhân lực y tế lớn trong cả nước, xứng đáng là Học viện đầu ngành về học cổ truyền của ngành Y tế Việt Nam.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị đồng chí Nguyễn Quốc Huy cùng tập thể lãnh đạo Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tập thể lãnh đạo Học viện cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, củng cố và xây dựng niềm tin với cán bộ, viên chức người lao động để xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2026 của Học viện. Tiếp tục kiện toàn Ban Lãnh đạo Học viện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng giao.

Hai là: Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, phân cấp mạnh. Bộ máy tổ chức của Học viện, Bệnh viện phải được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thu gọn, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, đặc biệt các bộ phận gián tiếp, tăng số lượng cán bộ làm việc trực tiếp có chuyên môn cao, giảm tối đa kiêm nhiệm đồng thời chức vụ quản lý tại Học viện và Bệnh viện. Tập trung hoàn thiện các quy chế của Học viện theo quy định của pháp luật; Khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm của Học viện, Bệnh viện phù hợp với quy định hiện hành; Củng cố lại tổ chức công đoàn để triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức theo các quy định của pháp luật, các quy chế, nội quy của Nhà trường đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch nhưng cũng phải đảm bảo các kỷ cương theo quy định hiện hành. Thực hành khen thưởng động viên kịp thời cán bộ, công chức, người lao động có thành tích tốt đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, không vì sự phát triển chung của Nhà trường.

Ba là: Học viện cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, tinh thần chỉ đạo Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận với các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới của Bộ Y tế; gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và minh bạch, công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng chương trình, ngành đào tạo, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện kiểm định các chương trình mà Học viện đang đào tạo, coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của nhà trường. Cần thực hiện tốt cơ chế kết hợp Viện – Trường theo tinh thần Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong hoạt động giảng dạy thực hành, lâm sàng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo định hướng của Học viện đã xác định. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phải góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Học viện với xã hội. Học viện cần tập trung và ưu tiên nghiên cứu đối với các lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu, phải là một trong số các đơn vị đầu tàu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu của nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này vào sản xuất các sản phẩm thuốc có chất lượng, hiệu quả trong phòng, chống bệnh tật và an toàn cho sức khỏe con người. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nội dung học viện ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Năm là: Tập trung hơn nữa cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong học viện. Cần xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ số lượng và hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học cả về năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Học viện cần có chế độ ưu đãi đối với đội ngũ giảng viên, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác.

Sáu là: Đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Lãnh đạo Bệnh viện và Nhà trường cần có sự thống nhất trong hoạt động, quản lý, điều hành Bệnh viện. Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhân viên y tế trong Bệnh viện nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực sẵn có đưa Bệnh viện ngày càng phát triển theo hướng lấy y học cổ truyền là trọng tâm, bên cạnh đó có thể xem xét mở các khoa y học hiện đại theo nhu cầu hoặc phối hợp với các đơn vị y tế khác nhằm đa dạng hóa hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện. Bệnh viện cần thực hiện và vận dụng theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo có nguồn thu hợp pháp, chính đáng nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện, từ đó thu hút cán bộ y tế giỏi về công tác tại Bệnh viện, nâng cao thương hiệu của Bệnh viện.

Tân Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Quốc Huy

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Quốc Huy trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Khoa, Phòng cùng toàn thể các cán bộ, viên chức trong Học viện đã dành sự ủng hộ và tín nhiệm đối với đồng chí. Có được sự ủng hộ trên vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Quốc Huy.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Tân Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam cũng hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao đưa Học viện ngày một phát triển vững mạnh góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân chung của ngành Y tế./.