Bộ Y tế công bố bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em

Cập nhật 03/08/2022 | Lúc 7:54:02

Sáng 28/7/2022 tại trụ sở Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em đối với đồng chí Đinh Anh Tuấn. Theo đó, tại quyết định số 1968 /QĐ-BYT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Ths.BS. Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em giữ chức vụ Vụ trưởng Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại diện Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng và TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng đã có lẵng hoa chúc mừng đồng chí Tân Vụ trưởng ThS. BS. Đinh Anh Tuấn.