Bộ Y tế làm việc với Học viện y dược học cổ truyền

Cập nhật 05/06/2020 | Lúc 3:41:41

Ngày 4/6/2020 Đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã thăm và làm việc tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc với Thứ trưởng có lãnh đạo các Vụ/Cục Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Bảo hiểm, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền …).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Học viện báo cáo, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Học viện trong thời gian tới cần tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ: Phát triển Học viện lấy Y học cổ truyền làm trọng tâm; Cân nhắc mở mã ngành mới theo nhu cầu của xã hội; Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành phương án thành lập Hội đồng trường theo chỉ đạo, trình Bộ Y tế phê duyệt để triển khai thực hiện (dự kiến trước 01/8/2020). Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ về công tác y tế, đặc biệt là về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục & đào tạo; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động “đổi mới phong cách, thái độ độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Rà soát sớm bổ sung lãnh đạo Học viện, sớm triển khai công tác tuyển dụng đã được phê duyệt; Tập trung nguồn lực xây dựng chuẩn năng lực cơ bản về bác sĩ YHCT sớm trình Bộ phê duyệt; Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Bộ xây dựng đề án phát triển Học viện; Trong giai đoạn chuyển giao, Lãnh đạo Nhà trường trong mọi công việc cần hết sức công khai minh bạch, công tác bổ nhiệm tại Học viện cần báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ.

Giám đốc Học viện báo cáo đoàn công tác

TS. BS Phạm Văn Tác đề nghị Học viện Tập trung vào giá trị cốt lõi của đơn vị là đào tạo Bác sỹ y học cổ truyền

Đoàn công tác và Đại diện lãnh đạo Học viện