Các cơ sở đào tạo nhân lực tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ Bắc Giang

Cập nhật 27/05/2021 | Lúc 8:56:07

Dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động góp phần phòng chống dịch có hiệu quả, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong toàn quốc chuẩn bị và sẵn sàng huy động cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay công tác huy động cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở đào tạo như sau:

1. Huy động đợt 1: đến ngày 24 tháng 5 năm 2021
– Có 34 cơ sở đào tạo báo cáo số cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đăng ký tình nguyện sẵn sàng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 khi được huy động là 23.888 người (Bảng báo cáo chi tiết được gửi kèm theo).
– Có 15 cơ sở đào tạo báo cáo số cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đang tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19 là 1.976 người (Bảng báo cáo chi tiết được gửi kèm theo).

Đại học Y Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ tỉnh Bắc Giang

2. Huy động đợt 2: ngày 27 tháng 5 năm 2021
Theo chỉ đạo của Bộ trường và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 26/5/2021 về việc huy động gấp cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã chỉ đạo và thống nhất với Hiệu trưởng 05 cơ sở đào tạo điều động các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh với số lượng tình nguyện chi viên là 375 người. (Bảng báo cáo chi tiết được gửi kèm theo).

Lễ ra quân của Học viên Y Dược học cổ truyền Việt Nam

3. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các cơ sở đào tạo nhân lực y tế về phòng chống dịch COVID-19 (nội dung tập huấn tập trung về: Tiêm chủng và an toàn tiêm chủng; Lấy mẫu, xét nghiệm; Chăm sóc điều trị; Phòng lây nhiễm chéo) để luôn săn sàng chi viện hỗ trợ tham gia phòng chống dịch COVID-19 khi có triệu tập của Bộ Y tế và nhu cầu hỗ trợ của địa phương.

Danh sách các cơ sở đào tạo tham gia hỗ trợ 

Một số hình ảnh tại buổi xuất quân của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: