Các cơ sở giáo dục tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật 01/04/2020 | Lúc 9:22:27

Dịch bệnh COVID-19 hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô rộng hơn trước. Đội ngũ nhân lực của ngành y tế và các ngành liên quan, các cơ quan, các địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế trân trọng đề nghị các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ cao đẳng, đại học thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn như sau:
1. Tuân thủ đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ ngành khác.
2. Do đặc thù ngành y tế, một số cơ sở giáo dục đang tổ chức đào tạo và tập huấn công tác phòng chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ cơ sở y tế khi cần phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh bảo đảm an toàn cho các cán bộ nhân viên, giảng viên, người học trong quá trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, trong quá trình tổ chức đào tạo nhà trường cần cập nhật và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để bảo đảm chất lượng đào tạo.
3. Trường hợp giảng viên, người học của cơ sở giáo dục có tham gia hỗ trợ hệ thống y tế và cộng đồng trong phòng, chống dịch, nhà trường cần phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ (Sở Y tế, bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật…) triển khai các nội dung sau:
– Đào tạo, hướng dẫn, thực hành phù hợp về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm chéo cho giảng viên, người học.
– Đào tạo phù hợp cho người tham gia các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để bảo đảm thực hiện đúng, an toàn các hoạt động phối hợp, hỗ trợ.
– Nhà trường phải theo dõi, giám sát, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời cho người tham gia.
4. Báo cáo cập nhật kịp thời các hoạt động đào tạo, hỗ trợ phòng, chống dịch và các trường hợp bất thường về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, địa chỉ 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; email: daotao.k2dt@gmail.com, điện thoại: 0964888456).

Download công văn: cvc-2020-263-1