Cán bộ, giảng viên và sinh viên 05 cơ sở đào tạo nhân lực y tế tham gia tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật 27/05/2021 | Lúc 3:04:45

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệt chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vào trưa ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc huy động gấp cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã thảo luận và thống nhất với Hiệu trưởng các trường về việc điều động các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. (Số lượng cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của 05 trường tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 được gửi kèm theo công văn).

Căn cứ nhu cầu hỗ trợ của tỉnh Bắc Giang, Ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0912.682.503) đã chỉ đạo đồng chí Hằng, cán bộ đầu mối của UBND tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0913.257.869) trực tiếp bố trí chỗ ở cho đoàn công tác của các cơ sở đào tạo hỗ trợ địa phương.

Để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị nhà trường tập trung chỉ đạo và thực hiện các công việc sau đây:

– Lập danh sách cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, cử người có trách nhiệm làm trưởng đoàn để liên hệ công tác và điều hành các công việc liên quan đến đoàn công tác của trường. Các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện cần có đơn tự nguyện tham gia.

– Tổ chức tập huấn đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế cho tất cả cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện được huy động. Nội dung tập huấn cần nhấn mạnh về các biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm để thực hiện đúng và bảo đảm an toàn cho người tham gia phòng, chống dịch.

– Liên hệ với đơn vị đầu mối của UBND tỉnh Bắc Giang để bố trí chỗ ở cho đoàn công tác của nhà trường.

– Nội dung chuyên môn trong hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang liên hệ với bộ phận chuyên môn và trực tiếp chỉ đạo từ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (qua ông Lê Hải Đăng, Thư ký Thứ trưởng theo số điện thoại: 0963.286.289).

– Tiếp nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của tỉnh Bắc Giang để triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự phân công của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang.

 

Công văn: CV gui 05 Truong ho tro Bac Giang.signed