Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Phòng Quản lý đào tạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Cập nhật 27/09/2022 | Lúc 9:56:23

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Phòng Quản lý đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Lễ chào cờ Chi bộ Phòng quản lý Khoa học công nghệ và Đào tạo

 

Đại hội đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với các chỉ tiêu cụ thể. Tập thể Chi bộ đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 02 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, theo đó:

Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học công nghệ: đồng chí Hoàng Hoa Sơn – đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Võ Thị Nhị Hà – đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

 

 

Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo: đồng chí Trịnh Văn Hùng – đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Ngọc Bằng – đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội: