Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý về định hướng chiến lược phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn tới

Cập nhật 11/09/2021 | Lúc 12:18:58

Ngày 10/09, Bộ Y tế đã tổ chức buổi gặp gỡ các nhà khoa học, quản lý để tham vấn về công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn các nhà khoa học, quản lý cho ý kiến để Bộ Y tế xây dựng chiến lược trong giai đoạn tới nhằm phòng, chống dịch và sớm kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát và lây lan rộng và tiếp tục thực hiện mục tiêu “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế – xã hội”.

Phát biểu ý kiến, các nhà khoa học bày tỏ quyết tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp y học nước nhà, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Để việc phòng, chống dịch hiệu quả hơn, các nhà khoa học cũng đề xuất một số vấn đề lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại Tp Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Trong đó, các nhà khoa học quản lý đã góp ý cho các bước thực hiện của lộ trình; các biện pháp y tế – hành chính, cũng như các yêu cầu đối với người dân cần thực hiện để sớm triển khai trạng thái bình thường mới.

Theo Bộ trưởng các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, quản lý là sự chung tay cần thiết để phát huy sáng tạo, cùng hành động, để phục vụ công tác phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe. Các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, quản lý sẽ được Bộ y tế tiếp thu để điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.