Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản cho Bác sĩ đa khoa”

Cập nhật 20/05/2015 | Lúc 7:26:31

Ngày 18/5/2015, Bộ Y tế đã có quyết định số 1854 về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa”

Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa là các năng lực người bác sĩ đa khoa cần có khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Download: Chuannanglucbacsidakhoa