Công văn hướng dẫn đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm học 2018 – 2019

Cập nhật 04/05/2018 | Lúc 3:46:04

Ngày 4/4/2018, Bộ Y tế đã có công văn số 1828/BYT-K2ĐT về việc hướng dẫn đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm học 2018 – 2019. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải toàn văn công văn nói trên để các đơn vị đào tạo nắm bắt và thực hiện.

Download: cvb-huongdandaotaoCK BSNT-2018-1828-1