Công văn hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú của Bộ Y tế

Cập nhật 13/02/2020 | Lúc 3:41:46

Bộ Y tế ban hành công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn công tác tuyển sinh Cchuyên khoa và Bác sĩ nội trú năm 2020 của Bộ Y tế.
Tải công văn và phụ lục theo đường link:
1) Công văn số 622/BYT-K2ĐT: CV 622 BYT HD CK NT kem PL-1
2) Phụ lục biểu mẫu: Bieu mau bao cao tuyen sinh CK va BSNT nam 2020_final