Công văn và Mẫu báo cáo đào tạo, đăng ký chỉ tiêu đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2019.

Cập nhật 28/12/2018 | Lúc 7:35:51
Để chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo năm 2019, thực hiện Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I (CKI), chuyên khoa cấp II (CKII), bác sĩ nội trú (BSNT) hiện hành và các quy định trên, đồng thời để đồng bộ với quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư 06), Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo CKI, CKII và BSNT báo cáo về đào tạo (bao gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học khối ngành sức khoẻ trường đang đào tạo; CKI, CKII và BSNT) và kế hoạch đăng ký tuyển sinh CKI, CKII và BSNT năm 2019.
 
Tài công văn và mẫu báo cáo theo đường link dưới đây:
1. Công văn sô 7897/BYT-K2ĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế: CV 7897 BYT BC va DK dao tao CK BSNT 2019-1
2. Mẫu báo cáo và đăng ký chỉ tiêu đào tạo 2019: Mau Bao cao TS va KH TS 2019